600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

RÈGIM JURÍDIC DELS ANIMALS. Adjudicació d'un gos a la seva cuidadora en atenció al seu benestar.

Publicat el 10 de febrer de 2022

RÈGIM JURÍDIC DELS ANIMALS. Adjudicació d'un gos a la seva cuidadora en atenció al seu benestar.

En data 13 de gener de 2022 un Jutjat d'Oviedo ha dictat la primera resolució tenint en compte la nova llei que reconeix als animals de companyia com a éssers dotats de sensibilitat, vigent des del dia 5 de gener de 2022.

Es tracta d'una controvèrsia entre el propietari d'un gos qui, arran de traslladar-se a viure fora d'Espanya, deixà l'animal amb una cuidadora durant anys.

En retornar al país, aquest reclamà que se li retornés la mascota i davant de la negativa de la cuidadora d'entregar-li l'animal, el propietari la demanda judicialment, obtenint un pronunciament favorable. No obstant això, la cuidadora ha presentat recurs davant de l'Audiència Provincial d'Astúries, el qual està pendent de resolució.

Així les coses, la cuidadora es nega a retornar-li el gos fins que es resolgui el recurs interposat, sol·licitant el propietari l'execució provisional de la sentència.

La demandada s'oposa a l'execució al·legant que no s'ha tingut en compte que els animals són éssers sensibles i que les resolucions judicials s'han de dictar tenint en compte aquest aspecte. Així mateix, indica que el jutjat no té cap garantia que l'animal estigui ben atès, tenint en compte que el propietari se'n va desentendre totalment durant el temps en què estigui a l'estranger. Al·lega també que en cas de retornar el gos al demandant, si l'AP li dóna la raó a ella, això causaria un dany irreparable a l'animal.

El Jutjat de Primera Instància ha estimat l’oposició, assenyalant el següent:

  • Que no es tracta de l'entrega d'un bé, sinó d'un ésser viu dotat de sensibilitat, per la qual cosa totes les decisions que l'afectin han de garantir el seu benestar.
  • Que en el litigi ha quedat acreditat que el demandant no va tenir contacte amb l'animal durant anys i que la demandada en va tenir cura amb la màxima diligència, mentre que hi hagué una falta de responsabilitat vers les necessitats bàsiques de l'animal per part del demandant.
  • Que trencar de manera brusca els llaços d'afectivitat existents entre l'animal i la cuidadora i el canvi d'ambient i nucli familiar, que podria no ser definitiu, podrien ocasionar a la mascota un patiment innecessari.
  • Que el benestar de l'animal aconsella no modificar la seva situació.