600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

DANYS CAUSATS PER LOCAL ARRENDAT. Si un local arrendat causa danys a propietats veïnes, qui respon, el propietari o els arrendataris?

Publicat el 19 de juny de 2021

DANYS CAUSATS PER LOCAL ARRENDAT. Si un local arrendat causa danys a propietats veïnes, qui respon, el propietari o els arrendataris?

La Sentència del Tribunal Suprem de 15 d'abril de 2021 resol que es responsabilitat dels arrendataris i no del propietari del local.

En aquest cas ens trobem davant d'un local arrendat que va causar danys a una propietat contigua a conseqüència d'unes filtracions d'aigua derivades del trencament d'un tub del rentamans d'aquest local.

En un principi, els tribunals van declarar responsable a la propietària del local i no a l'arrendatària, això no obstant, el Tribunal Suprem ha estimat el recurs interposat per aquest i l'exonera de tota responsabilitat. El Tribunal fonamenta la seva resolució en què:

  • La propietària no habitava el local, ja que estava arrendat a tercers.
  • Ningú va avisar a la propietària de la fuga ni de la necessitat de reparacions.
  • Els arrendataris no eren conscients de la necessitat de reparacions i, consegüentment, tampoc van avisar-la.

Així doncs, no se li pot imputar responsabilitat al propietari quan a l'inquilí no l'ha avisat de l'existència de desperfectes en l'immoble.

Endemés cal tenir present la responsabilitat objectiva o per risc contemplada legalment, la qual s'imputa a qui habita la casa. Aquí els tribunals solen incloure els danys ocasionats per filtracions de líquids i per coses tirades dins de l’edifici, que correspon a qui, en llenguatge jurídic, és el «cap de família» que habita a una casa o part d’aquesta.

En casos d'immobles d'ús no residencial, com és el cas d'empreses, locals comercials, etc. s'entén com a responsable el titular d'aquest negoci o empresa, independentment de la seva condició de persona física o jurídica. Interpretant-se el concepte "habitar l'immoble" de manera àmplia, referint-se a qualsevol mena d'ús residencial o no, del qual sigui susceptible l'immoble en qüestió.

A més, els tribunals consideren que "qui habita la casa" és qui posseeix el títol per utilitzar-la i gaudir-ne, fins i tot quan no la faci servir, com en edificis en construcció, i per això aquesta persona respondrà dels possibles danys també en aquests casos.