600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

Contractació bancària mitjançant assessor. El Tribunal Suprem declara la validesa d'una clàusula sòl d'un préstec hipotecari per no apreciar falta de transparència.

Publicat el 8 de maig de 2022

Contractació bancària mitjançant assessor. El Tribunal Suprem declara la validesa d'una clàusula sòl d'un préstec hipotecari per no apreciar falta de transparència.

El Tribunal Suprem en la seva sentència núm. 79/2022, de 2 de febrer de 2022 ha declarat la validesa d’una clàusula sòl d’un préstec per no apreciar falta de transparència per part de l’entitat bancària.

El client havia delegat la contractació del préstec a un intermediari o assessor financer amb coneixements especialitzats perquè busqués finançament al mercat bancari mitjançant un préstec hipotecari, li aconseguís la millor oferta i s’encarregués, de manera directa i en la seva representació, de gestionar i concertar el préstec.

El Tribunal Suprem ha resolt que el banc no estava obligat a investigar les relacions entre el mandant i l’assessor i si el segon havia informat correctament al primer.

Així les coses, indica que s’ha constatat que es tractava d’una clàusula de redacció clara, senzilla i, en principi, lícita, per la qual cosa, resultava innecessària una explicació detallada de la càrrega econòmica que implicava la referida clàusula, ja que calia suposar que l’interlocutor, com a assessor financer, en tenia constància.

En conseqüència, l’assessor financer representava al prestatari, contractat per buscar i negociar un contracte pels seus coneixements especialitzats, els quals cal prendre en consideració per valorar la seva posició contractual.

 

- Per a més informació, consulteu aquesta pàgina web