600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

MATRIMONI DE PERSONES AMB DISCAPACITAT. MODIFICADA LA LLEI PER EVITAR DISCRIMINACIONS

Publicat el 14 de juliol del 2017

El passat 29 de juny de 2017 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la Llei 4/2017, de 28 de juny, que modifica la Llei 15/2015, de 2 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Voluntària.

Aquesta modificació pretén posar fi a la discriminació contra les persones amb discapacitat en qüestions relacionades amb el matrimoni, la família, la paternitat i les relacions personals, per aconseguir la igualtat de condicions.

Fins ara, quan les persones amb alguna discapacitat mental, intel·lectual o sensorial volien contraure matrimoni, se’ls hi exigia l’aportació d’un informe mèdic sobre l’aptitud per prestar el consentiment matrimonial.

S’entenia que, fos quina fos la deficiència que presentessin i el seu abast, les persones amb algun tipus de discapacitat tenien limitada la capacitat exigida per a contraure matrimoni, per la qual cosa aquell cas s’havia d’examinar de manera més exhaustiva.

Aquesta idea absolutament discriminatòria del terme “discapacitat” implicava que, quan les persones amb alguna deficiència volien casar-se havien de presentar SEMPRE un dictamen mèdic que avalués la capacitat per manifestar el “sí, vull”.

No obstant, el passat 29 de juny de 2017 es van reformar els requisits de capacitat exigits per a la celebració del matrimoni de les persones amb alguna deficiència. I en aquest sentit, s’ha limitat la obligatorietat de l’informe mèdic.

D’aquesta manera, s’amplien les garanties i la protecció de les persones amb discapacitat en totes les qüestions relacionades amb el matrimoni, amb la finalitat de prohibir tota discriminació per motius de discapacitat.

A partir d’ara, l’informe mèdic només serà requerit en casos “excepcionals”, és a dir, QUAN ALGUN DELS CONTRAENTS PRESENTI UNA CONDICIÓ DE SALUT QUE PUGUI IMPEDIR-LI, DE MANERA EVIDENT, PRESTAR DE FORMA VÀLIDA EL CONSENTIMENT MATRIMONIAL.

En definitiva, quan algun dels contraents estigui afectat per alguna discapacitat mental, intel·lectual o sensorial, serà necessari el dictamen mèdic només i exclusivament en aquells casos en els que la deficiència afecti de forma substancial a la prestació del consentiment per la persona interessada en qüestió, a criteri del Lletrat de l'Administració de Justícia (anteriorment anomenat Secretari Judicial), Notari o l’encarregat del Registre Civil que tramiti l’acta o l’expedient.

Per qualsevol dubte o aclariment, no dubteu en contactar amb nosaltres.