600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

L’ESTAT D’ALARMA DECLARAT PER LA PANDÈMIA PROVOCADA PEL COVID-19 AFECTA AL SISTEMA DE GUARDA COMPARTIDA ENTRE AMBDÓS PROGENITORS? SUSPÈN O ALTERA EL RÈGIM D’ESTADES ESTABLERT MITJANÇANT RESOLUCIÓ JUDICIAL ENTRE PARES I FILLS?

Publicat el 24 de març del 2020

La situació sanitària actual provocada pel COVID-19 i declarada com a pandèmia per la Organització Mundial de la Salut (OMS) ha suscitat a moltes famílies una allau de dubtes sobre com dur a terme el compliment de les resolucions judicials en matèria de guarda i custòdia i règim d’estades derivades de les separacions, divorcis i relacions paternofilials.

 

La resposta no és fàcil pel context en el què ens trobem. El risc de contagi pel COVID-19 al que estem exposats amb cada sortida del domicili és elevat. No obstant, és comprensible que  els progenitors vulguin estar amb els seus fills durant el període de confinament.

 

L’article 7 del Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel què es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària, regula la limitació a la llibertat de circulació de persones, especificant que, durant la seva vigència,  només podran circular per les vies d’ús públic aquelles persones que, entre d’altres casos, hagin de prestar assistència i cura a la gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. Pel què, no hauria d’existir cap obstacle per a continuar-se desenvolupant el règim de guarda compartida o circular per la via pública per recollir i entregar els menors després de complir-se amb el règim d’estades.

 

S’encoratja, doncs, a tots els progenitors a apel·lar al sentit comú i a arribar a acords temporals per gestionar de la millor manera possible la situació d’excepcionalitat que estem vivint.

 

La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb el consens de la Secció de la Infància i l’Adolescència i la Secció de Família, i amb el consentiment dels Jutjats de Família de Barcelona, ha divulgat un comunicat amb una sèrie de recomanacions, sobre l’exercici de la guarda compartida i individual , que podeu consultar al següent enllaç:

 

http://www.icab.es/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe27fca69cffc357097e9d2b0f0f16cbf80a45cc8c44f395b07a8701553fc2f55c07926ab5c4eab187f0443352af80