600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

HA ARRIBAT LA MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DELS LLOGUERS DURANT L’ESTAT D’ALARMA?

Publicat el 7 de abril del 2020

El Consell de Ministres del Govern espanyol va aprovar ahir un nou Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementaries en l’àmbit social i econòmic per mitigar els efectes del COVID-19.

El paquet de mesures contemplada en aquesta nova regulació inclou, entre d’altres, la possibilitat de que l’arrendatari/a (inquilí) sol·liciti a l’arrendador/a una moratòria/pròrroga en el pagament del lloguer, sempre que es trobi en una situació de vulnerabilitat econòmica.

L’anterior previsió legal ofereix a la persona arrendatària peticionar a la persona arrendadora l’aplaçament temporal i extraordinari del pagament del lloguer en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquesta norma, això és a partir d’avui dia 1 de març de 2020. Ara bé, esdevenen dues peculiaritats segons qui sigui l’arrendador:

I és que si aquest té menys de 10 habitatges en propietat (essent un “petit propietari”), caldrà un acord entre les parts per tal que es faci efectiu l’aplaçament del pagament. La propietat ha de comunicar en 7 dies laborables la seva decisió o altres possibles alternatives. Si la propietat no accepta l’aplaçament, l’inquilí/na podrà optar per demanar préstecs sense interessos o ajudes estatals directes per afrontar el pagament del lloguer.

Per altra banda, si el propietari/a posseeix més de 10 habitatges (és, doncs, un gran tenidor) i no accepta l’aplaçament temporal del lloguer, es veurà obligat si o si a escollir entre concedir a l’inquilí/na:

  1. Una moratòria en el pagament del lloguer de fins a 4 mesos, a retornar en 3 anys, quedant aplaçat el pagament a partir de la següent mensualitat;

 

  1. o bé una rebaixa del 50% de la renda de lloguer durant 4 mesos

Decisió que també haurà de comunicar a l’arrendatari/a en el termini màxim de 7 dies laborables.