600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

DONADA LA SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT QUE ESTEM VIVINT, POT SUSPENDRE’S, ALTERAR-SE O MODIFICAR-SE EL RÈGIM DE GUARDA I CUSTÒDIA I EL RÈGIM D’ESTADES ACORDATS EN ELS PROCEDIMENTS DE FAMÍLIA?

Publicat el 27 de març del 2020

Com ja avançàvem fa uns dies, l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declarà l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària, ha propiciat una allau de preguntes sobre com gestionar en aquets moments el compliment de les resolucions judicials en matèria de guarda i custòdia i règim d’estades, donada la limitació de circulació imposada pel Govern a la ciutadania.

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ha acordat el dia 20 de març de 2020, en una sessió extraordinària, que correspondrà al jutge la decisió sobre la suspensió, alteració o modulació del règim de guarda i custòdia, visites i estances acordats mitjançant resolució judicial, en aquells casos en què els progenitors hagin estat incapaços d’arribar a acords temporals i s’estigui incomplint  flagrantment el règim fixat judicialment, en detriment dels interessos dels menors.

En qualsevol cas, recomanem a tots els progenitors sentit comú i que es recorri al diàleg per evitar la judicialització d’aquesta situació.