600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

DELICTE D’ABANDONAMENT DE FAMÍLIA?

Publicat el 27 de setembre del 2018

Què passa si un progenitor abandona l’habitatge familiar abans o durant el procés de separació o divorci? Perd la possibilitat de que s’estableixi un règim de guarda compartida?

És habitual que, davant d’una crisis matrimonial o de parella, la convivència es torni tan insuportable que un dels dos, o inclús tots dos, es plantegi la necessitat d’abandonar el domicili familiar, per tal d’evitar situacions perjudicials que puguin afectar la seva estabilitat emocional i el benestar del seus fills.

Des d’una perspectiva civil, i prenent de referència la Sentència dictada pel Tribunal Suprem en data 14 d’octubre de 2015, la sortida civilitzada d’un dels progenitors del domicili familiar, abans o durant el procés de separació o divorci,  no suposarà pel mateix la pèrdua de cap dret ni li comportarà cap perjudici a l’hora de decidir-se a qui s’atribueix la guarda dels seus fills.

És a dir, el fet de que un progenitor abandoni el domicili familiar no suposa que estigui acceptant que la guarda correspongui a l’altra progenitor.

De fet, el propi Codi Civil de Catalunya regula la guarda compartida com un sistema aconsellable i no com un sistema de caire excepcional, que permet fer efectiu el dret que tenen els fills a relacionar-se amb cada un dels seus progenitors de la manera més similar a la situació que tenien abans de la ruptura, amb la qual cosa si un progenitor abandona el domicili familiar per la tensió viscuda durant la separació no perd la possibilitat de que s’estableixi un règim de guarda compartida, ja que per l’adopció d’aquest sistema el que es valora és que cada progenitor tingui les capacitats parentals suficients i disposi d’un entorn adequat per fer-se càrrec de la cura dels seus fills, no si un progenitor va veure’s forçat a marxar del domicili familiar.

Lògicament, i des del punt de vista penal, aquesta sortida del domicili no pot considerar-se tampoc com un delicte d’abandonament de família, doncs la conducta que tipifica el Codi Penal com a delictiva és que un progenitor deixi de complir amb tots els deures legals inherents a la pàtria potestat i deixi la seva família en una situació de desemparament tant afectiu com econòmic. Però que un  progenitor exerceixi les seves responsabilitats parentals des d’un altra domicili que no sigui el familiar no és constitutiu de cap delicte penal.

En conclusió, si un progenitor se’n va de casa sense els seus fills no significa ni que renunciï a ells, ni que renunciï a  la possibilitat de que s’estableixi un sistema de guarda compartida, ni que aquest fet sigui constitutiu d’un delicte d’abandonament de família.

Si tens dubtes o necessites més informació, pots contactar amb nosaltres. Segur que et podem ajudar.

 

Alba Casòliva Clotet

Advocada