600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

CONSULTA: ES POT RECLAMAR CONTRA L'ADMINISTRADOR?

Publicat el 3 de febrer del 2014

Sóc un autònom dedicat a la distribució de material elèctric. Hi ha un client meu que m’ha deixat de pagar les dues últimes factures per import superior als 30.000 €. El problema és que es tracta d’una SL i que ara mateix està inactiva. Tinc alguna opció de reclamar a l’administrador de l’empresa que sé que és solvent? Moltes gràcies.

 

Els administradors de societats limitades realment sí que poden respondre pels deutes de la societat que administren, però s’han de donar determinades circumstàncies. Per explicar-ho d’una forma simplificada, caldrà assegurar-nos que la societat limitada deutora es troba en alguna causa de dissolució legal. És a dir, la Llei de Societats de Capital, ens diu que s’hauran de dissoldre les societats que portin més d’un any d’inactivitat, o que les pèrdues de l’empresa siguin molt importants (tècnicament s’exigeix que el patrimoni net quedi reduït per les pèrdues a una quantitat inferior a la meitat del capital social), entre altres causes.

Si es compleix alguna d’aquestes causes legals de dissolució de la societat (fet que es pot comprovar al Registre Mercantil on consti inscrita la societat en qüestió) i l’administrador no ha actuat diligentment per fer desaparèixer aquesta causa legal de dissolució en els breus terminis que fixa la llei, es podria plantejar una demanda de responsabilitat solidària dels deutes socials contra el propi administrador de la societat deutora, qui respondrà amb el seu patrimoni personal.

A la pràctica, aquests casos es donen més freqüentment del què ens imaginem. És el cas d’aquelles societats limitades que es veuen sobrepassades pels deutes, i enlloc de fer una ampliació del capital, o de sol·licitar la declaració del concurs de creditors (per dissoldre correctament la societat), decideixen deixar-la inactiva tot esperant que els creditors es cansin de reclamar i acabin desistint al veure que la societat només té deutes.

La meva recomanació seria no donar cap crèdit per perdut, i consultar amb l’advocat totes les opcions legals possibles i viables per a la seva recuperació, doncs en ocasions s’aconsegueix cobrar deutes que es creien perduts.

Espero que la resposta li sigui d’utilitat i moltes gràcies per utilitzar aquest servei.