600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT. La solució per a molts autònoms i particulars afectats per la crisi de la COVID-19. Què és? Qui se'n pot beneficiar? Com funciona?

Publicat el 26 de March de 2021

Arran de la pandèmia de la COVID-19 s’han generalitzat les situacions d’insolvència entre autònoms i particulars que han vist desaparèixer de manera sobrevinguda tots els seus ingressos, quedant-se sense mitjans per poder fer front al pagament dels seus deutes. En aquest context, la Llei de Segona Oportunitat obre una via perquè molts autònoms i particulars que es troben en una situació delicada econòmicament puguin encarrilar de nou la seva vida, sense arrossegar indefinidament deutes...

> Consultar aquesta entrada


Dentix entra en concurs de creditors: què puc fer si sóc un dels afectats?

Publicat el 11 de November de 2020

El passat 5 d’octubre de 2020, la cadena de clíniques odontològiques, Dentix, entrà en concurs de creditors. L’empresa es trobava des de març de 2020 en fase de preconcurs, arran del deute milionari que té la companyia amb el fons d’inversió KKR, el seu principal creditor, així com amb altres entitats financeres. La confirmació de l’entrada de Dentix en concurs de creditors deixa sense servei als seus...

> Consultar aquesta entrada


AMPLIACIÓ DE TERMINIS PER A SOL·LICITAR LA MORATÒRIA DEL PAGAMENT DEL LLOGUER DE L’HABITATGE HABITUAL

Publicat el 20 de May de 2020

Com us vam anunciar a través dels canals de comunicació de Bufet Matamala (Facebook: @bufetmatamala; Instagram: @bufet_matamala_advocats), el paquet de mesures socials i econòmiques contemplades pel RDL 11/2020 arrel de la pandèmia del COVID-19 permetia a les persones arrendatàries que trobessin en una situació de vulnerabilitat econòmica, sol·licitar l’aplaçament temporal i extraordinari del pagament del lloguer del seu...

> Consultar aquesta entrada


És vàlida la comunicació entre arrendadora i arrendatària – o a la inversa- si no consta notificació expressa?

Publicat el 19 de May de 2020

En matèria d’arrendaments la normativa preveu infinites situacions en les que exigeix la notificació o avís entre les parts. Un exemple d’elles és en el relatiu a la durada del contracte, augment del preu de renda, entre d’altres. D’aquí la importància dels actes de comunicació entre arrendador i arrendatari, o al revés, per tal que es produeixin determinats efectes. - Però com s’ha...

> Consultar aquesta entrada


AVANTATGES FISCALS PER LES FAMÍLIES MONOPARENTALS PER ADQUIRIR EL SEU HABITATGE HABITUAL.

Publicat el 19 de May de 2020

  A partir del dia 1 de maig de 2020, a Catalunya, les famílies monoparentals tributaran un 5% per l’adquisició del seu habitatge habitual, quan el tipus general és del 10%. REQUISITS PER ACOLLIR-S’HI: 1.- Que qui adquireix l’immoble sigui família monoparental (és a dir, formada per un o més fills/es menors de 21 anys, o de 26 si estudien, que conviuen amb una sola persona de qui depenen econòmicament)....

> Consultar aquesta entrada


EXISTEIX A DIA D’AVUI ALGUNA MESURA D’APLAÇAMENT DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS PER PYMES I AUTÒNOMS PER MITIGAR ELS EFECTES DEL COVID-19?

Publicat el 20 de April de 2020

Com a mesura per pal·liar els efectes derivats del COVID-19 en l’àmbit tributari, el Consell de Ministres ha aprovat un nou Reial Decret Llei, el 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’amplia el termini de presentació i pagament de les declaracions i autoliquidacions d’impostos d’aquells autònoms i pimes que durant l’any 2019 hagin tingut un volum d’operacions no superior als 600.000 Euros. Concretament, dits obligats...

> Consultar aquesta entrada


PUC SOL·LICITAR LA SUSPENSIÓ D’UN PRÉSTEC O CRÈDIT PERSONAL SENSE GARANTIA HIPOTECARIA?

Publicat el 18 de April de 2020

Davant la situació d’emergència sanitària global causada pel COVID-19, el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic, preveu en el seu article 21 la suspensió temporal de les obligacions contractuals derivades de préstecs i crèdits sense garantia hipotecaria vigents a l’entrada en vigor d’aquest RDL, sempre i quan...

> Consultar aquesta entrada


LES PERSONES AFECTADES PEL COVID-19 TENEN ALGUNA POSSIBILITAT DE RESCATAR EL SEU PLA DE PENSIONS?

Publicat el 15 de April de 2020

La disposició addicional vintena del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel què s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front el COVID-19, estableix que aquelles persones beneficiaries de plans de pensions, podran fer efectius els seus drets i disposar dels diners invertits, per tal d’obtenir liquiditat i pal·liar les seves necessitats, durant els sis mesos posteriors a la...

> Consultar aquesta entrada


EM PODEN SEGUIR COBRANT LA QUOTA DEL CENTRE ESPORTIU O GIMNÀS MENTRE DURI LA CRISI SANITÀRIA DEL COVID-19?

Publicat el 8 de April de 2020

Davant l’escenari actual de confinament i l’obligat tancament temporal d’instal·lacions esportives mentre aquest es mantingui, l’Agència Catalana del Consum ha volgut aclarir que és el que passa amb el pagament de les quotes dels clubs o entitats esportives amb ànim de lucre. Es poden reclamar els imports pagats pels consumidors si no es presten els serveis pels que es paga? Doncs bé, atès que els serveis que ofereixen...

> Consultar aquesta entrada


HA ARRIBAT LA MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DELS LLOGUERS DURANT L’ESTAT D’ALARMA?

Publicat el 7 de April de 2020

El Consell de Ministres del Govern espanyol va aprovar ahir un nou Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementaries en l’àmbit social i econòmic per mitigar els efectes del COVID-19. El paquet de mesures contemplada en aquesta nova regulació inclou, entre d’altres, la possibilitat de que l’arrendatari/a (inquilí) sol·liciti a l’arrendador/a una...

> Consultar aquesta entrada


L’EMPRESA POT OBLIGAR-ME A AGAFAR VACANCES?

Publicat el 27 de March de 2020

L’emergència sanitària provocada per la pandèmia del COVID-19 ha arribat a afectar a nivell global, no només la salut de la població, sinó el seu estat econòmic-laboral. Davant la incertesa generalitzada de les empreses, que van adaptant-se a les mesures preventives que van esdevenint, aquestes estan comunicant als seus treballadors/es la obligació de gaudir d’unes “vacances forçoses” com a mesura...

> Consultar aquesta entrada


DONADA LA SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT QUE ESTEM VIVINT, POT SUSPENDRE’S, ALTERAR-SE O MODIFICAR-SE EL RÈGIM DE GUARDA I CUSTÒDIA I EL RÈGIM D’ESTADES ACORDATS EN ELS PROCEDIMENTS DE FAMÍLIA?

Publicat el 27 de March de 2020

Com ja avançàvem fa uns dies, l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declarà l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària, ha propiciat una allau de preguntes sobre com gestionar en aquets moments el compliment de les resolucions judicials en matèria de guarda i custòdia i règim d’estades, donada la limitació de circulació...

> Consultar aquesta entrada


L’ESTAT D’ALARMA DECLARAT PER LA PANDÈMIA PROVOCADA PEL COVID-19 AFECTA AL SISTEMA DE GUARDA COMPARTIDA ENTRE AMBDÓS PROGENITORS? SUSPÈN O ALTERA EL RÈGIM D’ESTADES ESTABLERT MITJANÇANT RESOLUCIÓ JUDICIAL ENTRE PARES I FILLS?

Publicat el 24 de March de 2020

La situació sanitària actual provocada pel COVID-19 i declarada com a pandèmia per la Organització Mundial de la Salut (OMS) ha suscitat a moltes famílies una allau de dubtes sobre com dur a terme el compliment de les resolucions judicials en matèria de guarda i custòdia i règim d’estades derivades de les separacions, divorcis i relacions paternofilials.   La resposta no és fàcil pel context en el...

> Consultar aquesta entrada


SI EL DNI EM CADUCA A FINALS D'AQUEST MES DE MARÇ, QUÈ HAIG DE FER?

Publicat el 24 de March de 2020

D’ençà que el Govern espanyol va declarar l’Estat d’Alarma el passat dia 14 de març de 2020, sorgeixen nombrosos dubtes entre la població sobre actuacions i tràmits aparentment normals. Una d’aquestes gestions és la renovació del DNI. Malgrat avui dia la majoria realitzem online totes les gestions que permetin la forma telemàtica, la realitat és que, ara per ara, la renovació del DNI comporta...

> Consultar aquesta entrada


L'ESTAT D'ALARMA AFECTA A L'INICI DE LA CAMPANYA DE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA?

Publicat el 24 de March de 2020

La situació sanitària actual provocada pel COVID-19 no endarrerià l’inici de la campanya de la declaració de la renta, que començarà igualment el proper dia 1 d’abril de 2020 i finalitzarà el 30 de juny d’enguany, segons l’ordre publicada, en data 19 de març de 2020, pel Ministeri d’Hisenda en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), i que podeu consultar al següent enllaç:...

> Consultar aquesta entrada


PUC DEMANAR LA SUSPENSIÓ DEL PAGAMENT DE LA MEVA HIPOTECA?

Publicat el 24 de March de 2020

Una altra de les novetats legals esdevingudes a la força i en motiu de la crisis sanitària actual és el Real Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Malgrat les circumstàncies actuals estan afectant de manera global a tota la població, el RDL 8/2020 instaura, entre d’altres, la urgent mesura de poder sol·licitar una...

> Consultar aquesta entrada


PUC FER UN TESTAMENT SENSE ANAR AL NOTARI?

Publicat el 22 de March de 2020

Sí, fer un testament, sense la intervenció d’un notari, és possible i plenament vàlid. En aquest cas, hem d’atorgar un testament hològraf. Els requisits perquè sigui vàlid són molt simples, però és estrictament necessari que es compleixin. En primer lloc, ha de ser un document escrit a mà pel propi testador/a. En segon lloc, cal que s’indiqui el lloc i el dia en què s’ha...

> Consultar aquesta entrada


CANVIS EN EL LLOGUER D’HABITATGES

Publicat el 2 de January de 2019

En data 19 de desembre de 2018 va entrar en vigor el nou Reial Decret Llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. Les novetats introduïdes per aquesta normativa, publicada el 18 de desembre de 2018 al BOE, tenen l’objectiu de millorar l’accés a l’habitatge i afavorir l’arrendament assequible. Val a dir, però, que NO TÉ EFECTES RETROACTIUS, és a dir, que no és...

> Consultar aquesta entrada


DELICTE D’ABANDONAMENT DE FAMÍLIA?

Publicat el 27 de September de 2018

Què passa si un progenitor abandona l’habitatge familiar abans o durant el procés de separació o divorci? Perd la possibilitat de que s’estableixi un règim de guarda compartida? És habitual que, davant d’una crisis matrimonial o de parella, la convivència es torni tan insuportable que un dels dos, o inclús tots dos, es plantegi la necessitat d’abandonar el domicili familiar, per tal d’evitar situacions...

> Consultar aquesta entrada


El delicte de “sexting”. Delictes contra la intimitat

Publicat el 30 de August de 2018

L’aparició de riscos per als drets de les persones derivats de la implementació i ús de les tecnologies i internet ha influït en la política del dret penal, que ha resultat expansiva per donar resposta a les noves necessitats. Abans de la reforma del Codi Penal de l’any 2015, diverses conductes que atempten greument contra la intimitat de les persones no estaven tipificades i per tant, no eren sancionables penalment. L’antic...

> Consultar aquesta entrada


FRE A L'OCUPACIÓ IL·LEGAL D'HABITATGES

Publicat el 12 de July de 2018

En els darrers anys han augmentat amb escreix els desnonaments de persones i famílies en situació de vulnerabilitat, la qual cosa ha alarmat a les Administracions Públiques i les ha empès a fomentar plans d’actuació per atendre aquestes situacions. Alhora, però, també ha incrementat el fenomen d’ocupació il·legal premeditada, amb finalitat lucrativa, fet que d’igual manera causa un greu perjudici social....

> Consultar aquesta entrada


QUÈ PASSA SI DESISTEIXO D’UNA COMPRA D’UN IMMOBLE HAVENT ENTREGAT UNES ARRES?

Publicat el 8 de June de 2018

El nou (i força desconegut encara) Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya, que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2018, regula tot el relacionat amb els contractes de compravenda d’immobles, i per tant també els aspectes legals de les arres. És norma habitual en la compravenda d’immobles, que un cop posats d’acord comprador i venedor ens els termes del contracte, es perfeccioni aquest mitjançant l’entrega d’una...

> Consultar aquesta entrada


Hi ha delicte en un accident de circulació?

Publicat el 9 de April de 2018

Amb la reforma introduïda per la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica el Codi Penal, es va produir un canvi important en relació als accidents de circulació. La nova llei va comportar la supressió de les faltes, amb la qual cosa, únicament ha quedat regulat i tipificat com a infracció penal els accidents de circulació amb resultat de mort o lesions causades per imprudència greu o menys greu....

> Consultar aquesta entrada


LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT. COMENÇAR DE NOU SENSE DEUTES ÉS POSSIBLE.

Publicat el 15 de March de 2018

La legislació actual ens permet aconseguir l’extinció dels nostres deutes en cas d’insolvència, i poder començar de nou, el què coneixem com a llei de la segona oportunitat. En primer lloc, per poder gaudir d’aquesta segona oportunitat -jurídicament anomenada (Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet – BEPI)-, el primer pas serà presentar una sol·licitud de procediment per intentar un acord...

> Consultar aquesta entrada


La pensió d’aliments en els casos de guarda compartida.

Publicat el 18 de January de 2018

La fixació d’un sistema de guarda compartida no impedeix que es fixi una pensió d’aliments a favor dels fills, sempre  i quan existeixi un desequilibri o una desproporció entre els ingressos d’ambdós progenitors, tal com així es preveu en l’article 233-10.3 del Codi Civil de Catalunya, i com la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reconegut. És a dir, si després de la...

> Consultar aquesta entrada


MATRIMONI DE PERSONES AMB DISCAPACITAT. MODIFICADA LA LLEI PER EVITAR DISCRIMINACIONS

Publicat el 14 de July de 2017

El passat 29 de juny de 2017 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la Llei 4/2017, de 28 de juny, que modifica la Llei 15/2015, de 2 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Voluntària. Aquesta modificació pretén posar fi a la discriminació contra les persones amb discapacitat en qüestions relacionades amb el matrimoni, la família, la paternitat i les relacions personals, per aconseguir la igualtat de...

> Consultar aquesta entrada


RECLAMACIÓ CONTRA ELS BANCS PER LES CLÀUSULES SÒL

Publicat el 28 de June de 2017

El passat 21 de desembre de 2016, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va sentenciar que la restitució dels diners cobrats de més per aplicació de les clàusules sòl ha de produir-se des de la data de la signatura del contracte de préstec o crèdit hipotecari.             Aquest pronunciament va posar punt i final a la doctrina imposada pel Tribunal Suprem de que...

> Consultar aquesta entrada


RECLAMACIÓ DE LES DESPESES DE LA CONSTITUCIÓ DE LA HIPOTECA

Publicat el 17 de March de 2017

Les entitats bancàries van imposar als consumidors la obligació d’assumir les despeses de formalització de les hipoteques. No obstant, la Sentència 705/2015, dictada el 23 de desembre de 2015 pel Tribunal Suprem, determina que aquesta actuació no s’ajusta a Dret.               - PER QUÈ ES POT RECLAMAR? Arrel de la Sentència del Tribunal Suprem, de 23 de...

> Consultar aquesta entrada


CANVIS EN LES COMUNITATS DE PROPIETARIS (DIVISIÓ HORITZONTAL)

Publicat el 13 de November de 2015

  Les tasques de reforma dels articles reguladors de propietat horitzontal impulsades pel Parlament han donat els seus fruits, plasmats a la Llei 5/2015, de 13 de maig, de modificació del llibre V del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals.   La modificació es centra en refer el capítol III del llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, corresponent a la normativa de la propietat horitzontal. D’aquesta manera, s’han...

> Consultar aquesta entrada


TRANSFORMACIÓ OBLIGATÒRIA DE LES SCP?

Publicat el 13 de November de 2015

A partir del dia 1 de gener de 2016 les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil passaran a ser contribuents de l’Impost de Societats. És a dir, que tindran les mateixes obligacions comptables i tributàries que una Societat Mercantil (SL, SA). En primer lloc cal tenir en compte que jurídicament una SCP, o Societat Civil, és una agrupació d’autònoms per tal de dur a terme una activitat econòmica en...

> Consultar aquesta entrada


QUINS CANVIS HI HA HAGUT EN ELS TIPUS DE RETENCIÓ D’ACTIVITATS PROFESSIONALS?

Publicat el 20 de July de 2015

El dia 11 de juliol s’ha publicat al BOE el “Reial Decret-Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic” que modifica tant les retencions aplicables als rendiments del treball, com a d’altres tipus de rendiments, entre ells els d’activitats professionals, com es...

> Consultar aquesta entrada


COM EVITAR O ATENUAR LA RESPONSABILITAT PENAL DE LA SEVA EMPRESA: novetats legislatives

Publicat el 3 de July de 2015

La Llei Orgànica 1/2015, de 30 de Març ha efectuat la modificació del Codi Penal més rellevant des de la seva aprovació l’any 1995. Volem fer especial incís a la modificació introduïda respecte la responsabilitat penal de les persones jurídiques. L’anterior reforma del Codi Penal de l’any 2010 va introduir la responsabilitat penal de les persones jurídiques per aquells delictes que poguessin...

> Consultar aquesta entrada


La declaració de concurs de creditors

Publicat el 30 de March de 2015

El concurs de creditors és un mecanisme que ofereix la Llei Concursal per poder afrontar els crèdits quan aquests no poden ser atesos a l’hora del seu venciment. És a dir, amb el procediment de concurs s’intenta pal·liar els possibles efectes d’una situació d’insolvència, tant si es tracta de persones físiques com jurídiques, amb l’únic objectiu d’organitzar les finances del concursat per...

> Consultar aquesta entrada


AFECTA LA REFORMA FISCAL ALS SOCIS PROFESSIONALS?

Publicat el 30 de March de 2015

Sóc soci i treballador d’una societat dedicada a la prestació de serveis tècnics: informes, certificacions i peritatges. M’afecta la reforma fiscal que ha modificat la tributació dels socis professionals? Moltes gràcies. Per tal de respondre a la seva pregunta cal analitzar els socis i les societats als que afecta la reforma fiscal aplicable a partir d’aquest any 2015. Així, si fins ara quan el soci d’una empresa...

> Consultar aquesta entrada


La reclamació del cèntim sanitari

Publicat el 2 de April de 2014

13.000 milions en concepte de cèntim sanitari El passat 27 de febrer, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar una Sentència en relació a unes preguntes formulades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, entorn a la legalitat o no de l’aplicació de l’Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH), popularment conegut com a “cèntim sanitari”. Aquest impost va estar...

> Consultar aquesta entrada


CONSULTA: ES POT RECLAMAR CONTRA L'ADMINISTRADOR?

Publicat el 3 de February de 2014

Sóc un autònom dedicat a la distribució de material elèctric. Hi ha un client meu que m’ha deixat de pagar les dues últimes factures per import superior als 30.000 €. El problema és que es tracta d’una SL i que ara mateix està inactiva. Tinc alguna opció de reclamar a l’administrador de l’empresa que sé que és solvent? Moltes gràcies.   Els administradors de societats...

> Consultar aquesta entrada


LA SEPARACIÓ I EL DIVORCI. QUINES SÓN LES DIFERÈNCIES?

Publicat el 3 de January de 2014

REGULACIÓ LEGAL Regulació legal de la separació i el divorci, i l’extinció de les parelles de fet JUTJAT COMPETENT En el procediment de separació o divorci de mutu acord, serà competent el Jutjat de l’últim domicili conjugal comú, o el del domicili de qualsevol dels sol•licitants. LA SEPARACIÓ JUDICIAL DEL MATRIMONI Es podrà sol·licitar la separació judicial a...

> Consultar aquesta entrada


Participacions preferents i deute subordinat de Catalunya Banc

Publicat el 7 de November de 2013

Aquestes dues últimes setmanes, un percentatge molt elevat d’afectats per les participacions preferents de CATALUNYACAIXA, estant rebent una notificació per carta o bé telefònicament, on se’ls informa que l’entitat bancària ha decidit no acceptar sotmetre’s al procediment de l’arbitratge de consum. Aquesta és una molt mala notícia doncs implica que un nombre molt gran d’afectats per l’estafa de les...

> Consultar aquesta entrada


Consulta: assegurar els cobraments

Publicat el 31 de October de 2013

Tinc una petita empresa, i em costa molt arribar a final de mes per culpa dels nombrosos impagats i retards en el pagament per part dels meus clients. Concretament, el nostre client principal ens està pagant a 90 dies i em fa por que ens ho quedi a deure tot. Què puc fer? Em pot ajudar l’assessorament d’un advocat? Els impagaments entre empreses, i dels particulars, realment està fent molt de mal al teixit industrial i comercial del nostre país i...

> Consultar aquesta entrada